Pasování na čtenáře

Tradiční "pasování na čtenáře" se uskutečnilo pro žáky třetí třídy s ročním zpožděním 24.11.2021. O týden později 1.12. se konalo pasování  dětí ze druhých tříd. Pro všechny děti jsme připravili pamětní list, čtenářský průkaz do naší knihovny a pěknou knihu, kterou věnovala Obec Dolní Újezd.