Úřední deska

Městský úřad Litomyšl - Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 10. 2022 do 18. 10. 2022

Městský úřad Litomyšl - Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  - označení uzavírky v rámci akce? Oprva silnice č. II/359 Budislav"

Název dokumentu Formát Velikost

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Vyvěšeno: od 24. 9. 2022 do 10. 10. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 18. 8. 2022 do 18. 8. 2023

Povinně zveřejňované informace Svazek obcí Vodovody Poličsko

Název dokumentu Formát Velikost

Osvobození od správních poplatků - matrika

Vyvěšeno: od 17. 6. 2022 do 3. 4. 2023

Lew Ukrajina II - osvobození od správních poplatků  na úseku matrik (uzavření manželství)

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce za rok 2021 společně ze Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021

Vyvěšeno: od 15. 3. 2022 do 30. 6. 2023

Oznámení

Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2022  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2022  schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2021.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/22/2022 dne 14.3.2022.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Povinně zveřejňované informace za rok 2022 - zřízené p.o

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2025

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2022 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 6. 1. 2022 do 1. 2. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 vč. rozpočtových opatření na rok 2022

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 29. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 8. 4. 2020 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy - opatření odchylná od stanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 16. 12. 2019 do 31. 12. 2022

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Poškození lesních porostů
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost

MZ ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 9. 2019 do 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zalesňování
Zveřejněno do 31.12.2022

Název dokumentu Formát Velikost