Výbory a komise

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Ze zákona zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

V částech obce Jiříkov a Václavky je zřízen osadní výbor.

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Finanční výbor
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Plní další úkoly dle pověření ZO.
Složení:  Rejmanová Ivana - předseda výboru.
Členové - Brůnová Ivana, Ing. Černá Lada, Ing. Havelková Michaela, Ing. Horáková Hana, Ing. Jiskra Lubomír, Ing. Kalibánová Jaroslava, Ing. Kladivo Josef, Rejmanová Lenka, ng. Vašek Vlastimil, Ing. Zavoral Jaroslav.

Kontrolní výbor
- kontroluje plnění usnesení ZO a rady obce, kontroluje dodržování právní předpisů......
Složení: Švec Jan - předseda výboru.
Členové - Ing. Bartoš Jan, Bis Vladimír, Jindrová Markéta, Jůza Milan, Ing. Kolčava Jan, MUDr. Suk Petr, Svobodová Pavlína, Švec Josef.

Osadní výbor
Složení: Vaněček Michal - předseda
Členové: Boštík Roman, Bulvová Věra, Kusý Josef ml., Raušová Zdeňka, Mgr. Stráníková Lenka, Vopálka Milan.

 

Stavební komise
Složení: Ing Kopecký Petr - předseda komise.
Členové - Buchal Martin, Černý Jan, Ing. Černý Martin, Čižinský Josef, Ing. Havran Jan, Ing. Doubek Ladislav, Doubek Lukáš, Ing. Kubeš Pavel, Kuchtová Eva, Motyčka Luboš

Kulturní komise
Složení: Macáková Martina - předseda komise
Členové - Dosedělová Hana, Dosedělová Martina, Kopecká Jana, Lipavský Vojtěch, Macáková Kateřina, Nádvorníková Iveta, Nováčková Jana, Rejmanová Ivana.

Komise životního prostředí
Složení: Fulíková Věra - předseda komise
Členové - Mgr. Bednářová Pavla, Bulvová Irena, Fait Radomil, MUDr. Přichystalový Irena, Rubek Václav, Ing. Sejkora Petr, Tomanová Vlasta.