Na Valné hromadě Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byli oceněni nejlepší sportovci.Popřáli jsme naším členům k životnímu jubileu. Druhý den jsme předali kytičku i naším i naším zasloužilým sestrám Marii Klusoňové a Emilii Čejkové.
- Gratulovali jsme volejbalovému družstvu žen za úspěšnou reprezentaci naší jednoty SOKOL a Obce Dolní Újezd - Volejbalový oddíl byl odměněn v dubnu 2019 za své víceleté úspěchy na VH Východočeské župy v Pardubicích .  Letos podtrhlo toto ocenění druhé místo  v soutěži SPORTOVEC ROKU 2019 regionu SVITAVSKA na vyhlášení v Poličce.
- Sportujeme ve všech věkových kategoriích – od předškoláků po seniory- volejbal, fotbal, zdravotní cvičení
- Pečujeme o náš majetek
- Poděkovali jsme Obci Dolní Újezd a všem naším sponzorům za podporu naší činnosti v Dolním Újezdě
- Schválil jsme zprávy za minulý rok a stanovili plány na rok 2020
- Poděkovali jsme všem činovníkům, kteří věnují činnosti v SOKOLe svůj volný čas

Děkujeme sponzorům za podporu

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2019 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM