Úřední deska

ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno: od 10. 6. 2024 do 1. 7. 2024

ČEZ Distribuce  oznamuje dne 1.7.2024 v čase od 7.30 - 14.30 přerušení dodávky elektrické energie v č.p. 391 

Název dokumentu Formát Velikost

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno: od 10. 6. 2024 do 17. 6. 2024

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Újezd se uskuteční 17.6.2024 v 18.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Dolní Újezd

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 3. 6. 2024 do 12. 7. 2024

Svazek obcí Vodovody Poličsko  - Závěrečný účet za rok 2023, Výkaz Fin 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Název dokumentu Formát Velikost

Kraj Smetany a Martinů - Závěrečný účet za rok 2023....

Vyvěšeno: od 3. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na Valnou hromadu svazku obcí Krajje Smetany a Martinů, Závěrečný účet za rok 2023, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023, výkaz FIN 2-12

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2023

Vyvěšeno: od 19. 3. 2024 do 30. 6. 2025

Oznámení

             Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  19.3.2024  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2024  schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2023.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/6/2024 dne 18.3.2024.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                             Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 27/2023/RO

Vyvěšeno: od 2. 10. 2023 do 2. 10. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 25. 8. 2023 do 25. 8. 2024

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, na svých internetových stránkách  http://www.vodovodypolicsko.cz/dokumenty  v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí nebo v sídle svazku Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička. 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 23. 8. 2024

 

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost