Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 27. 9. 2023 do 13. 10. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Název dokumentu Formát Velikost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 27. 9. 2023 do 13. 10. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Vyvěšeno: od 25. 8. 2023 do 25. 8. 2024

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, na svých internetových stránkách  http://www.vodovodypolicsko.cz/dokumenty  v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné na obecních úřadech členských obcí nebo v sídle svazku Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička. 

Název dokumentu Formát Velikost

Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 23. 8. 2024

 

Svazek obcí zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2023, rozpočtová opatření za rok 2023, Závěrečný účet za rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách www.regionsm.cz v elektronické podobě.
Nahlédnout do listinné podoby je možné v sídle svazku Palackého náměstí 160, Polička nebo na obecních úřadech členských obcí.

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Vyvěšeno: od 23. 8. 2023 do 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2022

Vyvěšeno: od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2024

Oznámení

              Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2023  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2023  schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2022.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/2/2023 dne 13.3.2023.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                                               Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál

Vyvěšeno: od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál ÚZSVM pro lepší orientaci občanů v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků  

Název dokumentu Formát Velikost

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno: od 8. 2. 2023 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 – 2026

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 1. 2. 2024

Obec Dolní Újezd - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 -2026

Zveřejněno do schválení dalšího střednědobého výhledu

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2023 vč. rozpočtových opatření

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 vč. rozpočtových opatření na rok 2023

Zveřejněno do schválení nového rozpočtu

Název dokumentu Formát Velikost

Povinně zveřejňované informace za rok 2023 - zřízené p.o.

Vyvěšeno: od 20. 12. 2022 do 31. 1. 2024

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů

Název dokumentu Formát Velikost

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 9. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - změna opatření vydané pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

Název dokumentu Formát Velikost