Rok 2022

Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2022

Vyvěšeno: od 19. 3. 2024 do 31. 3. 2124

Oznámení

              Podle ustanovení §17 odst. 8  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje Obec Dolní Újezd od  15.3.2023  do schválení závěrečného účtu obce za rok 2023  schválený Závěrečný účet obce za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2022.  Tyto dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolní Újezd č. - 8/2/2023 dne 13.3.2023.

Listinná podoba závěrečného účtu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

                                                                                               Miloš Vrabec, starosta obce

Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočet obce Dolní Újezd na rok 2022 vč. rozpočtových opatření

Schválený rozpočet na rok 2022 vč. rozpočtových opatření na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 - 2025

Povinně zveřejňované informace za rok 2022 - zřízené p.o

Povinně zveřejňované informace - rozpočty příspěvkových organizací zřízených obcí Dolní Újezd vč. rozpočtových opatření a střednědobých výhledů rozpočtů