Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 24/2023/ZO

Vyvěšeno: od 6. 11. 2023 do 6. 11. 2026

Příjemce  Junák – český skaut, středisko Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 100.000,- Kč na koupi lodního kontejneru k uskladnění táborového materiálu

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 27/2023/RO

Vyvěšeno: od 2. 10. 2023 do 2. 10. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 20/2023/ZO

Vyvěšeno: od 19. 7. 2023 do 19. 7. 2026

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL

Příspěvek ve výši 150.000,- Kč na úhradu nákladů na údržbu a provoz koupaliště v Dolním Újezdě v roce 2023

Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Vyvěšeno: od 19. 7. 2023 do 19. 7. 2026

Příjemce Svazek obcí Vodovody Poličsko

Příspěve ve výši 552.527,- Kč na "Novostavba vodovodu Dolní Újezd - Jiříkov, trasa pod vodojemem"..

Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Vyvěšeno: od 19. 7. 2023 do 19. 7. 2026

Příjemce - Svazek obcí Vodovody Poličsko

Příspěvek ve výši 230.514,- Kč na "Výměna vodovodu Dolní Újezd - Jiříkov"

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2023/RO

Vyvěšeno: od 7. 6. 2023 do 7. 6. 2026

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na fotbalový kemp Chobotnička

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 16/2023/ZO

Vyvěšeno: od 19. 5. 2023 do 19. 5. 2026

Příjemce Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s.

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč na zajištění provozu mobilní hospicové péče

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2023/ZO

Vyvěšeno: od 19. 5. 2023 do 19. 5. 2026

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč na činnost spolku a provoz Regionálního muzea vesnice

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 8/2023/ZO

Vyvěšeno: od 17. 5. 2023 do 17. 5. 2026

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL

Příspěvek ve výši 110.000,- Kč na úhradu nákladů volejbalového oddílu

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2023/ZO

Vyvěšeno: od 17. 5. 2023 do 17. 5. 2026

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL

Příspěvek ve výši 110.000,- Kč na úhradu nákladů fotbalového oddílu

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2023/ZO

Vyvěšeno: od 17. 5. 2023 do 17. 5. 2026

Příjemce Tělocvičná jednota SOKOL

Příspěvek ve výši 120.000,- Kč na úhradu nájemného za pronájem haly a hřiště s umělým povrchem pro děti a mládež

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2023/ZO

Vyvěšeno: od 15. 5. 2023 do 15. 5. 2026

Příjemce Přátelé dobré hudby, z.s.

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč na podporu folkového a country festivalu Újezdské babí léto 2023

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Vyvěšeno: od 20. 1. 2023 do 20. 1. 2026

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 01/2023/ZO

Příjemce Farní charita Dolní Újezd  

Příspěvek ve výši 450 000,- Kč.

Zveřejněno do 20.01.2026

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 19/2022/ZO

Vyvěšeno: od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 19/2022/ZO

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 150.000,- Kč na opravu elektroinstalace v sokolovně v Dolním Újezdě

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2022/ZO

Vyvěšeno: od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 80.000,- Kč na provozování koupaliště v roce 2022

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 16/2022/RO

Vyvěšeno: od 9. 6. 2022 do 9. 6. 2025

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 16/2022/RO

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na fotbalový kemp Chobotnička pro děti ve věku 6 – 12 let

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2022/ZO

Vyvěšeno: od 27. 4. 2022 do 27. 4. 2025

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2022/ZO

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 95.000,- Kč na úhradu nákladů volejbalového oddílu

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2022/ZO

Vyvěšeno: od 27. 4. 2022 do 27. 4. 2025

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2022/ZO

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 95.000,- Kč na úhradu nákladů fotbalového oddílu 

Zveřejněno do 27.04.2025

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2022/ZO

Vyvěšeno: od 27. 4. 2022 do 27. 4. 2025

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2022/ZO

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd

Příspěvek ve výši 120.000,- Kč na úhradu nájemného za pronájem haly a hřiště s umělým povrchem.

Zveřejněno do 27.04.2025

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2022/ZO

Vyvěšeno: od 26. 4. 2022 do 26. 4. 2025

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2022/ZO

Příjemce Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s. 

Příspěvek ve výši 50.000,- Kč.

Zveřejněno do 26.04.2025

 

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 28/2021/ZO

Vyvěšeno: od 13. 12. 2021 do 13. 12. 2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 28/2021/ZO

Příjemce Farní charita Dolní Újezd  

Příspěvek ve výši 430 000,- Kč.

Zveřejněno do 10.12.2024

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 25/2021/RO

Vyvěšeno: od 29. 6. 2021 do 29. 6. 2024

 

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 25/2021/RO
Příjemce TJ SOKOL Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši 5 000,- Kč.

Zveřejněno do 29.6.2024

Název dokumentu Formát Velikost

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2021/ZO

Vyvěšeno: od 25. 5. 2021 do 13. 12. 2024

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2021/ZO vč. dodatku ke smlouvě
Příjemce TJ SOKOL Dolní Újezd 

Příspěvek ve výši  137 133,38 Kč.
 

Zveřejněno do 13.12.2024

Název dokumentu Formát Velikost